Taxatool en behoud van data

Ieder bij STenV (Stichting Taxatie en Validatie) aangesloten validatie instituut dient te beschikken over een ISO 9001:2008 plus addendum certificaat, waarbij specifieke eisen zijn bepaald aan de beschikbaarheid van taxatierapporten.

TVI, eigenaar van Taxatool, beschikt over dit certificaat. Om de toegang tot data en continuïteit van de taxatierapporten te garanderen heeft TVI een Escrow overeenkomst gesloten met een derde partij. Hierin is bepaald hoe en voor welke termijn de beveiligde TVI database met taxatierapporten nog beschikbaar blijft bij een faillissement van TVI of beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

Door deze regeling bent u als taxateur verzekert over het behoud van uw taxatierapporten welke door u via Taxatool worden opgeslagen in de beveiligde TVI database.


© 2013