Releases binnen Taxatool

Taxatool is gebouwd op basis van de nieuwste technieken en wordt constant doorontwikkeld. Dit met de focus op U. Zodat u altijd en overal efficiënt te werk kunt gaan. Hieronder vindt u een overzicht van de ontwikkelingen binnen Taxatool.


 • 20-01-2017 Standaard (default) invulling met meest gebruikte waarde bij ja/nee velden

  • C.2. model transactie woonruimte
  • E. verklaring EVS en Model
  • F. Bijzondere aandachtspunten
  • G. Geraadpleegde informatie
  • H.2./I.2. Onderhoud en waardeontwikkeling
  • J. Verontreiniging
  • M. Monument
 • 20-01-2017 Uitbreiding macrovelden, o.a. met sectie L.3. velden m.b.t. de SWOT-analyse

 • 11-01-2017 Toevoegen automatische berekening bij sectie I.3., stijging marktwaarde na verbouwing na Nieuwbouw (conform aannemingsovereenkomst gerealiseerd object.

 • 01-10-2016 Direct Login voor taxateursaccounts vanuit tvi.nl (aanpassing aanvraagtraject rapport met validatie) v. 3.0

 • 01-07-2016 Implementatie nieuwe functie: Macro's tonen en/of toevoegen v. 2.9

  • Tekstvakken uitgebreid met macro pop-up om eigen macro's aan te maken, te verwijderen en toe te voegen.
  • TVI Macro's toegevoegd, o.a. bijzondere uitgangspunten sectie D.
 • 04-04-2016 Direct Links naar BAG viewer, Energielabel en KvK opgenomen in taxatool

 • 01-04-2016 Uitbreiding bewerkmodus met nieuwe functionaliteit toevoegen streetview foto en plattegrond aan referentieobjecten, uitbreiding functionaliteit L.1 automatische invulling straat en huisnummer v 2.8

 • 01-04-2016 Implementatie nieuwe modellen; taxatierapport Financiering Woonruimte, Bijzonder Beheer Woonruimte, Transactie Woonruimte Individueel en Transactie Woonruimte Complex v 2.7

  • volledige update layout bewerkmodus en pdf taxatierapporten
  • fix van bugs
 • 12-11-2015 Uitbreiding Taxatool bewerkmodus met duidelijke weergave indien er geen geen modelmatige rapporten geleverd kunnen worden.

 • 01-10-2015 Fix van bugs, o.a. verwijderen automatische zinsuggesties werkt weer in alle situaties

 • 21-09-2015 Uitbreiding nieuwe Functionaliteit: "Mijn Referentieobjecten" met Google Maps

  • direct inzicht in de afstand tussen het te taxeren object en de referenties door toevoeging Google Maps en afstandsberekening
 • 11-09-2015 Implementatie nieuwe functionaliteit: Uw eigen archief - Mijn Referentieobjecten v 2.3.

  • Middels de button 'Mijn referentieobjecten' bij onderdeel L eigen historie met referentieobjecten genereren.
  • Uitgebreide zoek en filterfunctie toegevoegd
  • Met een druk op de knop de gegevens toevoegen aan uw taxatierapport
 • 01-07-2015 Aanpassing Taxatool nieuwe modelwaardesystematiek en nieuwe layout eigen referentieobjecten v. 2.2.

  • Bestandsinformatie (opname datum en tijdstip) wordt automatisch getoond bij geuploade foto's
  • Fixatie marktwaarde uitgebreid met fixatie eigen waardeonderbouwing L.1;
  • Modelwaarderapporten worden niet meer automatisch ingeladen, maar worden opgevraagd middels een separate button;
  • Nieuwe layout (overzichtelijker) L.1. in bewerkmodus en pdf.
  • Algemene update en fix van kleine bugs;
 • 30-06-2015 Uitbreiding met modelwaarderapporten van Midas (Tiara/NVM)

 • 18-03-2015 Algemene update en fix van kleine bugs

  • o.a. Bestandsnaam geüploade documenten wordt weer automatisch overgenomen
 • 25-11-2014 Implementatie Spoedknop: binnen één uur uw validatie gereed!

 • 01-02-2014 Update Automatische zinsuggesties en Implementatie Multi Uploader Taxatool v 2.1

  • Implementatie mogelijkheid automatische zinsuggesties te verwijderen met de 'X' button;
  • Implementatie opvraagbaar overzicht van automatische zinssuggesties per veld;
  • Pdf's en foto's kunnen in één keer worden geüpload;
  • Volgorde van geüploade documenten en afbeeldingen wijzigbaar door te verslepen
 • 01-01-2014 Update en uitbreidingen functionaliteiten in Taxatool v 2.0

  • Implementatie afstandberekening taxateur en getaxeerde object in sectie B, taxatierapporten 'met validatie';
  • Implementatie berekening percentage waardevermeerdering bij verbouwing;
  • Algemene update en fix van kleine bugs;
 • 01-09-2013 Lancering m.taxatool.nl v 1.0

  • implementatie designs staand en liggend voor tablets en smartphone's (Apple, Android etc. compatible);
  • implementatie verkort opname met tabletfunctionaliteiten;
  • implementatie verkort opnameformulier taxatie model Transactie Woonruimte individueel (professionele opdrachtgever);
  • implementatie verkort opnameformulier taxatie model Bijzonder Beheer Woonruimte;
  • documentensynchronisatie;
  • melding verplichte foto's;
  • notitieblok synchronisatie;
  • automatische synchronisatie inhoud naar taxatool.nl
 • 01-09-2013 Nieuwe website

  • Nieuwe look en feel;
  • Verbetering gebruiksvriendelijkheid
  • Uitgebreid met informatie over Taxatool mobiel, aanvraag voor een online demo en informatie over doorlopende ontwikkeling van de software
 • 01-09-2013 Aanpassing Taxatool met automatische fixatie marktwaarde

 • 15-08-2013 Update automatische toelichtingen per model v 1.8

 • 01-07-2013 Implementatie Model Taxatierapport Bijzonder Beheer Woonruimte en normblad v 1.7

 • 01-04-2013 Implementatie Model Taxatierapport Transactie Woonruimte individueel (professionele opdrachtgever) en normblad v 1.6

 • 02-01-2013 Update en uitbreiding functionaliteiten in Taxatool v 1.5

  • 'Mijn taxatierapporten' uitgebreid met Filterfunctie; op basis van zoektermen kunt u uw bestaande taxatierapporten in Taxatool opzoeken, inzien of kopiëren! Filters zijn: Adres, doel, woningtype en met/zonder validatie.
  • Knop toegevoegd waarmee toelichtingen per veld aan/uit gezet kunnen worden waarmee uitwerkvelden gelijk mee worden vergroot/verkleint
  • Aanpassing aanvraagformulier met uitbreiding van doelen
  • Aanpassing bedragvelden met decimalen
  • Verbetering automatische "google" zinnen. Met ......te verlaten
  • Uitbreiding sectie N Nadere mededelingen met de mogelijkheid splitsing per onderwerp te maken en titels toe te voegen
  • Uitbreiding veld "overige bronnen" met extra eigen bronnen
  • Uitbreiding L.1. in te vullen gegevens van de referentiepanden gelijkgesteld met eisen referentiepanden branchebrede norm
 • 01-10-2012 Kadasterkoppeling/ Webservices met automatische verwerking naar G en Bijlagen v 1.4

  • Kadasterknop toegevoegd in Taxatool
  • Kadastraal uittreksel opvraagbaar en automatisch als bijlage toegevoegd en gegevens onder G in taxatierapport
  • Kadastrale kaart opvraagbaar en automatisch als bijlage toegevoegd
  • Eigendomsbewijs en automatisch als bijlage toegevoegd
  • Brondocument en automatisch als bijlage toegevoegd
 • 01-01-2012 Update en uitbreiding functionaliteiten in Taxatool v 1.3

  • Algemene update en fix van kleine bugs
  • Uitbreiding met PDF Check en melding
  • Uitbreiding aanvraagformulier Taxatool met te kiezen Doel
  • Uitbreiding formulier gegevens opdrachtgever en intermediair
  • Keuze synchronisatie naar taxatie sectie C inclusief veranderende gedrag inzake keuze NHG, optioneel: Bank en Offertenummer
 • 01-08-2011 Algemene update v 1.2

  • fix bugs
 • 01-07-2011 Update Taxatool L.3. v 1.1

  • Betrouwbaarheidsindicatie doorgevoerd
  • Automatische berekening en melding bij vereist commentaar
 • 29-04-2011 Lancering Taxatool v 1.0

  • Lancering van de online software om taxatierapporten met of zonder validatie uit te werken.
  • Taxatool is gebouwd conform het Taxatierapport Financiering Woonruimte Model januari 2011
  • Rapportaanvraagformulier met postcode en huisnummer herkenning.
  • Koppeling bankenlijst met aanvraagformulier (herkenning wanneer validatie verplicht is)
  • Rapport bewerken, opslaan en direct ter validatie aanbieden bij TVI
  • Invulling taxatierapport op volgorde of per sectie
  • Automatische controle en foutmelding taxatierapport met en zonder validatie op sectie en veldniveau
  • Automatische controle en foutmelding voor verzending aan TVI
  • Mogelijkheid eigen kantoorlogo aan voorblad toe te voegen met en zonder validatie
  • Overzichtslijst 'Mijn taxaties' op datum met directe mogelijkheid te bewerken, te kopiëren of in PDF in te zien
  • Directe inzage 'Mijn taxaties' door iconen welke rapporten nog open staan, ter validatie aangeboden zijn, waarvoor een correctieverzoek is verzonden en goedgekeurd zijn
  • Automatisch 'eigen zinnen' aanmaken per veld bij invulling rapport
  • Automatische weergave 'eigen zinnen' volgens 'Google' functionaliteit
  • Mogelijkheid bepaalde secties op van toepassing of niet van toepassing te zetten, waardoor formulier wordt verkort
  • Automatische invulling L.3. (gegevens modelwaarderapporten) na invulling van: woningtype, bouwjaar woonoppervlakte, inhoud, kaveloppervlakte. (secties B, G, H)
  • Mogelijkheid onder L.1. de beschikbare referenties uit modelwaarderapporten aan te vinken als vergelijkbaar
  • Mogelijkheid onder L.1. eigen referenties in te vullen
  • Invulvelden vergroten en verkleinen
  • Automatische opslag met knop "Volgende" om naar volgende sectie in formulier te gaan
  • Koppeling Fotowijzer Woningen
  • Zelfbenoeming van foto's en bijlagen
  • Foto voorblad taxatierapport selecteerbaar
  • Koppeling titels bijlagen met opsommingslijst Bijlagen
  • Normblad als gestandaardiseerde bijlage

Middels een video de nieuwe manier van taxaren ervaren? Klik hier© 2013