Voorafgaand lancering Taxatool mobiel

TVI betrok diverse top 100-makelaars uit het gehele land, bij het ontwikkelen van Taxatool mobiel. Hoe dit traject is verlopen leest u hieronder.


Januari 2013

Taxateurs: TVI hebben jullie wellicht ook de beschikking over een opnameformulier die ik op mijn tablet kan gebruiken? Dat zou een zeer welkome aanvulling zijn.

TVI: Op het moment niet, maar deze vraag is reeds eerder aan ons gesteld, we gaan kijken of we er iets mee kunnen doen...

Februari, voortraject...

Na diverse vragen hieromtrent offertes verzonden naar diverse ontwikkelaars/ingenieurs voor het bouwen van een app. Belangrijke aspecten hierbij zijn vooral de snelheid, synchronisatie en gebruiksvriendelijkheid.

Maart, voortraject...

De kogel is door de kerk, diverse ontwikkelaars hebben zich gemeld om aan de mobiele app te werken. Er volgen gesprekken. Verschillende ontwikkelaars/ingenieurs laten weten dat een app door de grote van het formulier om allerlei redenen niet optimaal zal werken, noch bij de te behalen snelheid als op gebied van synchronisatie. Een verkorte mobiele website lijkt de toekomst en een betere oplossing.
TVI benadert verschillende taxateurs om mee te werken aan een pilot ter ontwikkeling van een mobiele site met App. functionaliteit. Men is zeer enthousiast.

April, voortraject...

De nieuwe mobiele site zal m.taxatool gaan heten. Het plan van aanpak is opgesteld en zal bestaan uit: Drie fasen; de inventarisatiefase, de ontwikkelingsfase en testfase.

Mei, Juni, Officiële start pilot m.taxatool.nl de Inventarisatiefase...

De uitgekozen taxateurs hebben diverse door TVI gemaakte werkopdrachten uitgevoerd.
In eerste instantie is tijdens deze inventarisatie fase de informatiebehoefte gepeild.

Naast het inventariseren van de informatiebehoefte voor, tijdens en na de opname is ook input verzameld betreffende aanpassingen in indeling en functionaliteiten van de huidige Taxatool uitwerkmodule.

Er komt heel veel feedback...

Juli, de Ontwikkelingsfase...

TVI heeft de verkregen feedback samengevat, naar de ontwikkelaar en designer gestuurd.
De designer stuurt de nieuwe look en feel naar TVI en wordt definitief gesteld na feedback van de taxateurs. De ingenieur/ontwikkelaar is nu aan slag en verwerkt de design en nieuwe functionaliteiten in een testversie.

Augustus, Testfase...

Begin augustus is m.Taxatool klaar om getest te worden, eerst intensief door het pilotteam van TVI.
Hierna krijgen de pilottaxateurs de mogelijkheid om m.Taxatool te testen, bugs te ontdekken en de nodige feedback te geven. Ondertussen werkt de ontwikkelaar aan de nieuwe website van taxatool.nl

September, m.taxatool.nl en nieuwe website gaan met succes LIVE!!


Klaar voor de nieuwe manier van taxeren Aanmelden bij TVI© 2013